TRILEMA.CAT

Un altre coi de joc de català

Instruccions

El trilema és un joc setmanal de vocabulari i funciona de la manera següent:

  1. Llegeix bé les tres frases i fixa't en l'espai en blanc.
  2. Busca una sola paraula que, escrita de manera idèntica, encaixi, per la forma i pel sentit, en tots tres espais.
  3. La paraula pot pertànyer a qualsevol categoria gramatical i pot ser flexionada, és a dir, s'admet la forma en singular i plural, en femení i en masculí i, en el cas dels verbs, formes conjugades.
  4. L'única variació admissible en una mateixa paraula és una majúscula inicial, si correspon (pot ser una majúscula de posició o de distinció).
  5. Les paraules de tots els trilemes provenen únicament de les fonts següents: DIEC2, TERMCAT, Diccionari català-valencià-balear (DCVB), Optimot (verbs conjugats).
  6. Cada diumenge es publicarà un joc nou i també la solució del trilema anterior.

Exemple

  1. La de l'èxit és la perseverança.
  2. A les 5 a casa teva? D'acord, hi arribaré com un .
  3. El és una de les espècies que m'agrada més.
Veure'n la solució

Bon trilema!