TRILEMA.CAT

Un altre coi de joc de català

Instruccions

El trilema és un joc setmanal de vocabulari i funciona de la manera següent:

 1. Llegeix bé les tres frases i fixa't en l'espai en blanc.
 2. Busca una sola paraula que, escrita de manera idèntica, encaixi, per la forma i pel sentit, en tots tres espais.
 3. La paraula pot pertànyer a qualsevol categoria gramatical i pot ser flexionada, és a dir, s'admet la forma en singular i plural, en femení i en masculí i, en el cas dels verbs, formes conjugades.
 4. L'única variació admissible en una mateixa paraula és una majúscula inicial, si correspon (pot ser una majúscula de posició o de distinció).
 5. Les paraules de tots els trilemes provenen únicament de les fonts següents: DIEC2, TERMCAT, Diccionari català-valencià-balear (DCVB), Optimot (verbs conjugats).
 6. Cada diumenge es publicarà un joc nou i també la solució del trilema anterior.

Graus de dificultat

 1. El gomet vermell significa que el grau de dificultat d'aquell trilema és alt i que és recomanable utilitzar un diccionari o alguna altra eina per resoldre'l.
 2. El gomet groc significa que el grau de dificultat d'aquell trilema és mitjà i que resoldre'l demana una bona base de vocabulari, però, en general, no és necessari consultar cap diccionari ni cap altra eina.
 3. El gomet verd significa que el grau de dificultat d'aquell trilema és baix i que, en general, resoldre'l ha de resultar més aviat senzill.

Exemple

 1. La de l'èxit és la perseverança.
 2. A les 5 a casa teva? D'acord, hi arribaré com un .
 3. El és una de les espècies que m'agrada més.
Veure'n la solució

Bon trilema!